Het Pygmalion-effect in muziekonderwijs

Op de muziekschool kreeg ik elk half jaar een rapport, waar mijn vorderingen als fluitleerling op vermeld stonden. Dat was altijd het leukste rapport dat ik meekreeg om aan mijn ouders te laten zien. Ergens in mijn 3e of 4e lesjaar kwam er echter een kleine smet op mijn rapport. Mijn leraar schreef dat mijn vingertechniek wat achterliep, met daarbij de aantekening: “dat zal altijd een zwakke plek blijven”. Lees verder Het Pygmalion-effect in muziekonderwijs

Fluitdocent