Datum/Tijd
Date(s) - 30/04/2019
13:30 - 16:00

Locatie
Brackman Boerderij

Categorieën


Op 30 april 2019 vindt weer een docentencursus plaats rond mijn boek Van fluit leren spelen naar muziek kunnen maken.

Aanmelden
Stuur een mail om je aan te melden. Vermeld daarbij je naam en telefoonnummer. Maak tegelijkertijd het cursusgeld van € 40,00 over naar NL46INGB0002382676 o.v.v. “Cursusdag  dinsdag 30 april 2019”.
Inschrijving is definitief wanneer je volledige cursusgeld betaald is. Uiterste aanmelddatum en betaaldatum: vrijdag 26 april 2019.

VERSLAG 
Zoals het boek is ingedeeld in verschillende delenDeel 1 De theorie van het lesgeven, Deel 2 De praktijk van het lesgeven en Deel 3 Appendix (het lesmateriaal) – zo had ik ook de Docentendag in een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte verdeeld. Om volgorde en principes van de oefeningen te begrijpen en het lesmateriaal op de meest effectieve manier toe te passen, is eerst uitleg van de pedagogische en psychologische basisprincipes nodig.

Uiteraard begonnen we met een voorstelronde: waar geef je les, hoe lang al, uit wat voor soort leerlingen bestaat je lespraktijk?

Hierna volgde een powerpointpresentatie, ter bespreking van een aantal verschillende onderzoeken uit psychologie en neurowetenschappen. Rode draad hierbij was de invloed van de omgeving op het leergedrag: in hoeverre kunnen de motivatie en de capaciteit om nieuwe prikkels te verwerken door de omgeving beïnvloed worden?

De vraag die op de presentatie volgde was: in hoeverre kunnen wij als docenten invloed uitoefenen op de motivatie en de leercapaciteiten van onze eigen leerlingen? Maar ook: hoe houd je het lesgeven voor jezelf interessant?

Dit leidde tot een interessante discussie en de conclusie: wil je zowel de leerling als jezelf motiveren, dan vraagt dat veel meer van je dan het doorwerken van een lesboek. Je moet op zoek gaan naar de zwakke en sterke punten van elke leerling afzonderlijk, en daar je lesmateriaal op afstemmen. Dat betekent dat je bij de ene leerling heel ander lesmateriaal gebruikt dan bij de ander. En dat je veel tijd moet steken in de voorbereiding van je lessen, zeker bij beginners. Het maken van korte lesaantekeningen is ook onontbeerlijk.

Er bleek veel behoefte te zijn bij de deelnemers aan een duidelijke begeleiding in methodiek en pedagogiek. Veel vragen bleven nog hangen, met als gevolg dat unaniem gekozen werd voor voortzetting van deze middag in een aantal vervolgcursussen. 

Categorieën: