Datum/Tijd
Date(s) - 05/11/2016
11:00 - 15:00

Locatie
10hspodium

Categorieën


Op zaterdag 5 november 2016 organiseerde ik de eerste Docentendag rond mijn boek Van fluit leren spelen naar muziek kunnen maken

Zoals het boek is ingedeeld in verschillende delenDeel 1 De theorie van het lesgeven, Deel 2 De praktijk van het lesgeven en Deel 3 Appendix (het lesmateriaal) – zo wilde ik ook de Docentendag in een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte verdelen. De bedoeling daarbij was om de deelnemers zoveel mogelijk actief bij alle onderwerpen te betrekken. Belangrijk bij met name het theoretische gedeelte was dan ook om alle behandelde theorie direct terug te koppelen naar de lespraktijk van een ieder. Om de discussie levendig te kunnen houden en iedereen aan het woord te kunnen laten komen, wilde ik de groep deelnemers beperkt houden. Zo bestond het groepje op 5 november uit een ideaal aantal deelnemers, namelijk 4.

Met koffie en pepernoten binnen handbereik vond de eerste voorstelronde plaats. Uitgangspunt was het docentschap van de deelnemer: waar geef je les, hoe lang al, uit wat voor soort leerlingen bestaat je lespraktijk?

Direct hierna kreeg iedereen een aantal stellingen te zien, waarover hij zonder lang te mogen denken een eerste intuïtieve mening moest vormen.

Vervolgens volgde een tweede voorstelronde. Nu was het uitgangspunt: hoe was jij zelf indertijd als leerling? Waarom ben je fluit gaan spelen, wat vond je leuk aan je tijd als leerling, waren er ook dingen die je minder leuk vond?

Hierna volgde een powerpointpresentatie, ter bespreking van een aantal verschillende onderzoeken uit psychologie en neurowetenschappen. Rode draad hierbij was de invloed van de omgeving op het leergedrag: in hoeverre kunnen de motivatie en de capaciteit om nieuwe prikkels te verwerken door de omgeving beïnvloed worden?

De vraag die op de presentatie volgde was: in hoeverre kunnen wij als docenten invloed uitoefenen op de motivatie en de leercapaciteiten van onze eigen leerlingen? En kijk je nog hetzelfde aan tegen de stellingen als aan het begin van de ochtend?

Inmiddels was het tijd geworden voor de lunch. Tijdens de lunch ontstond een gesprek naar aanleiding van mijn boek. Een van de deelnemers had een aantal specifieke vragen over bijvoorbeeld articulatietechniek. Ook het uitgestalde lesmateriaal vroeg om een nadere uitleg. Zo volgde een demonstratie van de verschillende toepassingsmogelijkheden van het notenbord, het aanleren van de eerste noten, de eerste blaasoefeningen, de eerste gehooroefeningen, de eerste interpretatie-opdrachten. Maar ook verschillende soorten klankvorming kwamen aan de orde: hoe klinkt een toon met dichtgeknepen keel, of met strakgespannen tong – hoe ontstaat die dichtgeknepen keel, hoe kan je voorkomen dat dat gebeurt, wat voor oefeningen kan je gebruiken om een soepele articulatie en embouchure aan te leren.

De middag vloog om. Hoewel 15.00 uur als eindtijd was gepland, stond niemand om die tijd al in de startblokken om te vertrekken. Er werd dan ook nog enige tijd nagepraat, voordat men langzamerhand huiswaarts vertrok.

Voor mijzelf was het een uiterst boeiende en inspirerende dag. Gezien de enthousiaste reacties die ik later nog kreeg (per mail, Facebook) gold dit ook voor alle deelnemers. Reden genoeg om voor degenen die nu verhinderd waren een tweede keer een docentendag te organiseren!

 
Categorieën: