Muziek

Muziek kan je vrolijk maken, mooie herinneringen bij je oproepen of je kippenvel geven. Waardoor komt dat? Wat maakt dat muziek dat gevoel bij je oproept? En wat maakt dat jij dat gevoel kunt oproepen terwijl je zelf muziek maakt?

Dat is wat je in mijn lessen gaat leren. In de dwarsfluitlessen leer je instrumentale vaardigheden als blaastechniek, vingertechniek en articulatietechniek. Daarnaast ontwikkel je ook je muzikale vaardigheden zoals gehoor (toonhoogte, ritme), muzikale zinnen maken, interpretatie of partituurinzicht. In de ensemblelessen focussen we ons op deze muzikale vaardigheden, met soms een enkel instrumentaaltechnisch uitstapje. 

Dwarsfluitles

Hoe jong of hoe oud je ook bent: je leert vanaf het begin spelen en luisteren te combineren. Vingertechniek is niet uitsluitend: hoe zorg ik dat ik mijn vingers snel en netjes tegelijk optil of neerzet, maar ook: hoe klinkt het als ik één vinger optil, of twee vingers? Wordt de toon lager of hoger? Ademtechniek is niet alleen zorgen dat er een toon uit je fluit komt, maar ook leren hoe je die toon uit de fluit kunt laten komen: hard, zacht, scherp, lief, stuiterend of vloeiend.

Je leert liedjes of stukjes spelen met een reikwijdte van steeds meer tonen. Je leert om hetzelfde liedje laag te beginnen, of juist hoog, je leert naspelen, uit het hoofd spelen en improviseren, en je leert noten lezen. Of beter gezegd: je leert het notenschrift horen.

Zingen is de meest vrije manier om muziek te maken: bij de jongsten vormen kinderliedjes dan ook een vast onderdeel van het muzikale materiaal. Je kunt erbij klappen of lopen (ritmegevoel ontwikkelen), op een andere toonhoogte zingen (toonhoogte leren horen), langzaam of snel zingen (uitdrukking geven aan de tekst). Zo leer je spelenderwijs het instrument beheersen en muziek maken.

Kinderen houden over het algemeen van vrolijke, snelle melodietjes en gekke teksten. Aan hen zijn gevoelige, langzame melodieën over het algemeen minder besteed. Het muzikale lesmateriaal is per leeftijd dan ook anders. Volwassenen hoeven geen ‘Olifantje in het bos’ te zingen, jonge kinderen hoeven geen ‘romance’ te spelen. Tegelijkertijd is het ook spannend om onbekende muziek te leren ontdekken. Zo kan het ook spannend zijn om nieuwe klankkleuren te ontdekken, of je eigen grenzen te verleggen in wat je technisch aan kunt. In mijn zorgvuldig opgebouwde lesmethode (zie ook ‘boek‘) worden leerlingen op elk niveau uitgedaagd steeds een stapje verder te gaan. 

Voor beginners bestaat de mogelijkheid om in groepjes van twee les te nemen.

Ensembleles

In de ensemblelessen leer je samenspelen in de breedste zin van het woord. Ritmisch spelen is daarbij belangrijk, maar er komt nog veel meer bij kijken. Aan de hand van de partituur leer je het stuk als geheel ontrafelen. Wie speelt het thema, wie de begeleiding? Hoe kan een begeleidende stem de leidende stem ondersteunen? Hoe kan je als groep een mooie samenklank krijgen? Hoe kan je eensgezind dezelfde sfeer neerzetten?

Niet alleen bij ensembles die al langer samenspelen, maar ook bij ensembles die net beginnen gaan we op deze zelfde manier te werk.

Ensembles kunnen bestaan uit fluitisten, maar ook uit andere blazers, strijkers en/of pianisten. Zo coach ik fluitkwartetten, blaaskwintetten, pianotrio, pianokwartet, maar ook unieke bezettingen als klarinet/saxofoon/piano of fluit/3 celli. Wanneer geen of nauwelijks bestaand repertoire voorhanden is, kan ik op verzoek stukken bewerken.

Hoe vaak les?

Als je net begint met lessen, is het verstandig om wekelijks les te nemen. In deze fase gaan de ontwikkelingen zo snel dat je veel nieuwe input nodig hebt. Het is ook belangrijk dat je op tijd even bijgestuurd kan worden zodat je je een nieuwe techniek niet op een verkeerde manier eigen maakt.

Als je al wat langer les hebt, kunnen we de lesfrequentie afstemmen op ieders wensen. De een heeft behoefte aan regelmatige feedback, de ander komt liever pas op les als hij een stuk al goed in de vingers heeft.

Wat kosten de lessen?

Groeps- en ensemblelessen

Losse lessen per ensemble/groep, 1 uur: 43,00 euro.
Het is ook mogelijk om als ensemble een 5- of 10-lessenkaart aan te schaffen. Per groep geldt hetzelfde tarief als dat van de leskaarten bij individuele lessen.
Bewerken van repertoire voor jouw specifieke ensemble: in overleg, met een minimum van 80 euro.

Individuele lessen

Losse lessen drie kwartier: 34,50 euro
Losse lessen 1 uur: 43,00 euro
Een proefles duurt drie kwartier en is gratis wanneer je binnen een maand een leskaart aanschaft. Het tarief van de proefles wordt hierop automatisch in mindering gebracht.
Je kunt 5-lessenkaarten (5% korting) en 10-lessenkaarten (10% korting) aanschaffen. Beide zijn maximaal 5 maanden geldig.
5-lessenkaart half uur: 123,50 euro
5-lessenkaart drie kwartier: 164,00 euro
5-lessenkaart 1 uur: 205 euro
10-lessenkaart half uur: 233,00 euro
10-lessenkaart drie kwartier: 310,50 euro
10-lessenkaart 1 uur: 388,00 euro
Wanneer ik bij jou thuis lesgeef, wordt het lesgeld verhoogd met een reiskostenvergoeding van 0,19 euro per kilometer.

De lessen voor leerlingen van 21+ zijn vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Voor docenten: handleiding en cursussen

Speciaal voor jonge kinderen (mijn jongste leerling tot nu toe was 3 jaar) heb ik een unieke lesmethode ontwikkeld. Centraal in mijn methode staat de ontwikkeling van het muzikale gehoor, in combinatie met de muzikale uitdrukking op het instrument.
In 2005 was mijn lesmethode aanleiding voor een interview in het tijdschrift Fluit van het Nederlands Fluit Genootschap (NFG). Lees hier het  interview (pdf).
In 2015 heb ik mijn methode in boekvorm gepubliceerd onder de titel Van fluit leren spelen naar muziek kunnen maken. Met mijn boek als leidraad organiseer ik voor collega-docenten regelmatig cursussen.

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je graag meer informatie over de lessen of over cursussen? Aarzel dan niet om contact met me op te nemen.