Muziek en taal

Muziek en taal hebben van jongs af aan een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Als kind al verslond ik alle boeken die in huis te vinden waren – zelfs de jeugdboeken van mijn ouders uit de jaren 30 kon ik niet laten staan – en was ik fanatiek muziek aan het maken. Ik speelde in verschillende ensembles en jeugdorkesten en soleerde als tiener in het fluitconcert in D van Mozart en het Concertino van Chaminade, onder begeleiding van het Amersfoorts Jeugd Orkest. 

Na de middelbare school combineerde ik de studie Nederlandse taal- en letterkunde met een fluitstudie bij docenten Nine Sligter en Jacques Zoon. Professioneel gezien richtte ik me aanvankelijk op de muziek. Een aantal jaren speelde ik in verschillende kamermuziekensembles, maar na verloop van tijd bleek mijn grootste liefde toch vooral bij het lesgeven te liggen. Inmiddels geef ik bijna 30 jaar dwarsfluitles en ensemblelessen aan kinderen en volwassenen. 

Mijn taalopleiding gebruikte ik aanvankelijk alleen voor het schrijven van mijn eigen pr-materiaal (website, folders, blogs) en voor incidentele opdrachten op vrijwilligersbasis, waaronder artikelen en interviews voor het blad Fluit van het Nederlands Fluit Genootschap.

Communiceren

Muziek en taal hebben veel met elkaar gemeen. Je communiceert met elkaar via klanken die je aaneenrijgt tot woorden, zinnen en een verhaal. Wil je een muziekstuk vol overtuiging laten klinken, dan is het essentieel dat je niet alleen een mooie klank maakt, maar ook weet hoe je daar spannende zinnen mee kunt maken. In mijn muzieklessen staan expressie en interpretatie dan ook centraal. Het lezen van de noten, het raken van de juiste kleppen, of het tellen van een ritme zijn slechts een middel om tot de kern van de muziek te komen. 

Evenzo is het voor de tekstschrijver de kunst om de juiste stijl te vinden die past bij de boodschap die hij wil overdragen. Met foutloos kunnen spellen en kennis van grammaticale regels ben je er nog niet. Een goede tekst schrijven vraagt om bewuste stijlkeuzes en duidelijke opbouw.

Schrijven over muziek

Omdat er van collegadocenten veel vraag was naar mijn lesmethode, heb ik – hoe kan het anders – een handleiding voor docenten geschreven, onder de titel Van fluit leren spelen naar muziek kunnen maken (voltooid in 2015).

Dit boek vormde de opmaat voor meer schrijfwerk, niet alleen voor mijzelf, maar ook op professionele basis voor andere organisaties. Zo schrijf ik sinds 2012 diverse teksten voor de Academie Muzikaal Talent (AMT Magazine, jubileumboek, jaarverslagen, sinds 2012), Podium Eibergen (nieuwsbrieven, persberichten, programmatoelichtingen) en voor het tijdschrift IJP van het Nederlands Stamboek IJslandse Paarden (artikelen). Op verzoek redigeer en corrigeer ik de meest uiteenlopende teksten, zoals artikelen, programmatoelichtingen, columns of folders.

En ondertussen geef ik nog steeds met veel plezier muziekles in Amsterdam, in de Achterhoek en in de Duitse plaatsjes Südlohn en Marbeck.