Taal

Een aantrekkelijke, goed leesbare tekst schrijven is meer dan correcte zinnen schrijven en een logische tekstopbouw maken. Schrijven is spelen met taal, waarbij woordkeuze, stijl en opbouw afhangen van de soort tekst die je wilt schrijven. Wil je de lezer overrompelen, of wil je hem meeslepen in een spannende verhaallijn? Wil je je lezer overtuigen, of wil je uitsluitend objectief informeren? Wil je een persoonlijke sfeer beschrijven, wil je karakteriseren, of wil je juist met een afstandelijke blik registreren? De keuze die je hierin maakt bepaalt je stilistische  keuzes.

Tekstschrijven

Voor mij is het de uitdaging om als tekstschrijver de juiste toon te treffen. Of het nou een blog, een levensverhaal of een informatief artikel is, ik zorg dat ik weet voor wie ik schrijf, waar ik over schrijf en waarom. Dat combineer ik met precisie en een vlotte pen.
Ik schrijf graag teksten over muziek. Niet verwonderlijk, want behalve neerlandica ben ik van beroep ook muziekdocent. Zo schrijf ik bijvoorbeeld teksten voor programmaboekjes: interviews met de musici, achtergrondinformatie over componisten of te spelen werken. Maar ik schrijf net zo graag teksten over onderwerpen die nieuw voor me zijn. Ik vind het de grootste uitdaging om vanuit verschillende bronnen achtergrondinformatie te verzamelen, uit al die informatie de kern te halen en deze op overzichtelijke wijze in een vlot leesbare tekst om te zetten. Mijn belangstelling ligt vooral op het gebied van kunst, cultuur, levensverhalen en dieren.

Portfolio

Hier kun je voorbeelden lezen van verschillende soorten teksten die ik heb geschreven, geredigeerd en/of gecorrigeerd.
De programmatoelichtingen voor Podium Eibergen, het interview in het AMT-jubileumboek en de Handleiding voor docenten zijn enkele voorbeelden van samenwerkingsprojecten met vormgever Hans-Evert Brackman.

Omslag Griekse Toestanden Lees persbericht
Griekse Toestanden, Ruard Wallis de Vries
Omslag IJP IJslandse Paarden Lees artikel
IJP IJslandse Paarden
Omslag Fluit NFG Lees artikel
Fluit NFG
Omslag AMT Jubileumboek 2003-2018 Lees interview
Academie Muzikaal Talent
Jubileumboek
Omslag Podium Eibergen Programmaboekje 20-06-20 Lees programmatoelichting
Podium Eibergen
Omslag Podium Eibergen Programmaboekje 19-12-20 Lees programmatoelichting
Podium Eibergen
Afbeelding Blog Lees blog
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk
Van Fluit Leren Spelen Naar Muziek Kunnen Maken, een handleiding voor dwarsfluitdocenten Lees handleiding voor docenten
Josine Brackman-Pijnacker Hordijk
Redigeren/herschrijven

Heb je zelf een tekst geschreven, maar wil je daar nog graag een helpende hand bij? Dan kan ik deze voor je redigeren. Ik kijk daarbij naar tekstopbouw, woordgebruik, vloeiend lopende zinnen, consequente schrijfstijl en andere schrijfvaardigheden. Ik redigeer nooit zonder uitleg: in de kantlijn geef ik aan waarom ik een bepaalde tekstuele keuze gemaakt heb. Daarbij staat respect voor de stijl van de schrijver voorop.

Sommige teksten behoeven minder tekstredactie dan andere. Het kan ook voorkomen dat je wel een globaal idee hebt van hoe je de tekst wilt schrijven, maar dat je zelf niet de juiste woorden en formuleringen weet te vinden, of niet weet hoe je een logische volgorde in je tekst moet aanbrengen. In dat geval is niet zozeer sprake van redigeren als wel van herschrijven. We kunnen samen bespreken wat voor soort tekst je voor ogen hebt, aan de hand waarvan ik tot herschrijven kan overgaan.

Corrigeren

Als je dat wilt, kan ik je tekst ook corrigeren. In dat geval richt ik me op details als spelling, grammatica, interpunctie of gebruik van kapitalen. Corrigeren kan gecombineerd worden met redigeren, maar dat hoeft niet.

Samenwerking met vormgever

Hoe goed een tekst ook geschreven is, wanneer die onduidelijk is opgemaakt kan dat afbreuk doen aan de leesbaarheid van een tekst. Ik werk regelmatig samen met vormgever Hans-Evert Brackman. Als specialist in tekstopmaak weet hij elke tekst nog overzichtelijker en aantrekkelijker leesbaar te maken. Enkele voorbeelden van onze samenwerkingsprojecten vind je in mijn portfolio.

Tarieven

Afhankelijk van de hoeveelheid research die ik moet doen zal een tekst van 450 woorden (een gemiddelde pagina in een tijdschrift) de ene keer meer tijd kosten dan de andere keer. Daarom hanteer ik bij tekstschrijven geen tarief per woord of per uur, maar per opdracht. Aan de hand van een voorgesprek met de opdrachtgever schat ik in hoeveel tijd het schrijven en mogelijke research me zullen kosten en doe ik een prijsvoorstel.
Voor redigeren en corrigeren geldt in zekere zin hetzelfde. De ene tekst loopt al prima en behoeft slechts een beperkt aantal aanpassingen, een andere tekst moet veel grondiger aangepakt worden. Daarom zie ik graag eerst de tekst voordat ik een prijs offreer. 
Om toch enigszins een indruk van prijzen te hebben vind je hieronder een globale richtlijn voor de verschillende soorten tekstwerkzaamheden. Een aantal van 450 woorden komt ongeveer overeen met 1 pagina tekst in een tijdschrift. 

Tekstschrijven/herschrijven 
Tekst van 450 woorden zonder research (column, herschrijven): ca € 60 tot ca € 120
Interview van 450 woorden: ca € 120 tot € 180
Een artikel van 1800 woorden met verschillende interviews en bronnenonderzoek: ca € 480 tot ca € 600.

Redigeren
Een tekst van 900 woorden: vanaf € 15 tot ca € 45
Een tekst die twee keer zo lang is, zal niet per definitie twee keer zoveel tijd kosten. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aangeleverde tekst. Feedback op de aangebrachte veranderingen is bij het tarief inbegrepen.
Voor redigeerwerk hanteer ik een minimumtarief van € 15.

Corrigeren 
Hiervoor gelden dezelfde tarieven als voor redigeren.

Redigeren en corrigeren in één pakket
Een tekst van 900 woorden: vanaf € 25 tot ca € 75 
Zie mijn opmerkingen bij redigeren over langere teksten.
Het minimumtarief voor redigeren en corrigeren in één pakket is € 25.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten ad € 0,19/km (t.b.v. interviews, e.d.) en exclusief BTW (vrijstelling o.g.v. artikel 25 Wet OB).

Contact

Ben je benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem dan contact op voor een oriënterend gesprek.